Professorat

Departament de Biologia i geologia

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
ABRIL DURO, ANA MARIA Dimecres     9:50-10:45 Cap de departament
CRESPÍ ADROVER, ALBERT Dimarts        8:55-9:50  
HOFFMAN ANDIÑA, CRISTINA  Dimarts      13:05-14:00

TUTORA 1r ESO C

Coordinadora act extraescolars

MAIMO PEREZ, NEUS Dilluns       13:05-14:00  
MORA GONZALEZ, OLGA MARIA Divendres  11:05-12:00 Coordinadora de salut

Departament de Geografia i història

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
AMENGUAL QUETGLAS, JORDI Divendres    8:55-09:50 Cap de departament
BORNE MAS, JOSEP FRANCESC Dilluns         12:10-13:05  
DELGADO ALEMANY, PEDRO P. Dimarts        8:55-9:50
 
MAGRANER RULLAN, CARLES Dijous          9:50-10:45  
PALMER FERRER, MATEU Dilluns         11:15-12:10 Coordinador centres adscrits
PEREZ FERNANDEZ, MARIA LUISA

Dimarts        9:50-10:45

Dimecres      11:15-12:10

Cap d’estudis 3r i 4t d’ESO

Departament de Dibuix i educació plàstica i visual

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
CERECEDA REUS, MIGUEL

Dimecres    9:50-10:45 Dijous        13:05-14:00

Director 

JIMENEZ MELENDO, MARIA DEL HENAR Dimarts     13:05-14:00 Cap de departament

MONZON FERRANDO, JORDI Divendres  12:10-13:05 TUTOR 2n ESO B

Departament de Educació física i esportiva

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
BENNÀSSER TORRANDELL, MARTÍ XAVIER Divendres    9:50-10:45

Cap de departament

CLAR LEZA, GEMMA Dilluns          8:55-9:50

TUTORA 1r ESO A

TRABAL MONSERRAT, PILAR Divendres    12:10-13:05

TUTORA 4t ESO C

Departament de Filosofia

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
CARDONA FLORIT, MARGALIDA Dijous           11:15-12:10 Cap de departament
ALZAMORA PALACIO, JOAN CARLES Dimecres       9:50-10:45

 Coordinador TAC

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, RUFINA Dimarts         13:05-14:00  

Departament de Física i química

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
COLL SABRAFIN, GLORIA

Dilluns          12:10-13:05

Divendres     11:15-12:10

Secretaria

COLOM MAS, TOMAS Dimarts        12:10-13:05 Cap de departament
GRANELL GARCÍA, ALVARO Dimecres      11:15-12:10  
TERRASA SAGRERA, MARIA PAZ Dimecres      12:10-13:05  
ZAMORA CAMPOS, NELSON IGOR Dimarts        8:55- 9:50  

Departament de Llengua castellana i literatura

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
PASTOR SACO, SILVIA Dimarts          8:55-9:50

Cap departament

Coordinador de biblioteca

BONNIN SOCIAS, MARIA MERCEDES Dimarts          8:55-9:50 TUTORA 4t ESO A
CAMPOY VIVANCOS, NOELIA Dilluns           8:55-9:50 TUTORA 1 BAT D
MESQUIDA FIOL, MARIA Divendres      9:50-10:45 TUTORA 3r ESO C

PICÓ PERIS, NATÀLIA

Dijous            8:55-9:50 TUTORA 2 ESO E
ROMERO DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL  Dimecres      9:50-10:45
TUTOR 2 BAT A

Departament de Llengua catalana i literatura

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
LLORENS LÓPEZ, JOAN FERRAN Dijous           12:10-13:05

Cap de departament

TUTOR 1 BAT B

ANDREU BUSQUETS, ANTÒNIA MARIA Divendres     9:50-10:45

TUTORA 2n ESO A

Coordinadora PALIC 

BUENO BAUZÀ, JAUME Divendres     12:10-13:05 TUTOR 1 ESO D
CREIXELL GOMILA, LAURA Divendres     8:55-9:50 TUTORA 2n BAT D
PIZÀ OLIVER  , JOSEP Dilluns          11:15-12:10  
SANCHO ROMERO, CHRISTIAN Dilluns          11:15-12:10 TUTOR 3r ESO B
VILLOSLADA GELABERT, ANTONI Dimarts         12:10-13:05 TUTOR 4t ESO B

Departament de Llengües estrangeres

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
TORRENS ANSELL, GABRIELA Dilluns,            9:50-10:45

Cap de departament

Coordordinador Prog internacionals

EOI-IES

BALLESTER COLL, COLOMA Divendres      9:50- 10:45 TUTORA 2 BAT B
BORRAS RIVERA, ISABEL

Dilluns            8:55- 9:50

 
BORRAS DIAZ, SARAH

Dilluns            9:50 10:45

 
ESUN MOLINA, MARIA LUZ

Dimarts          9:50-10:45

Divendres       9:50-10:45

Cap d’estudis 1r i 2n ESO

Tutora 2n ESO C

FUSTER BURGUERA, XAVIER Dijous            12:10- 13:05  
MONTANER FERRER, Ma JOSE Dimecres       8:55-9:50  
TEIXIDÓ FIGUERAS, NÚRIA Dijous            11:15-12:10  
SAAVEDRA CHIA, ANA Divendres      9:50-10:45  
VAN LAAK ESCALAS, M ASTRID Dijous            8:55-9:50  
GARCIA MARTIN, JUAN CARLOS Dilluns           11:15-12:10 Subdepartament d’alemany
BAUTISTA DÍAZ, CARMEN Dimecres       11:15-12:10 Subdepartament  de francès

Departament de Llengües i cultura clàssiques

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
MONZON MUÑOZ, EVA Dimecres       11:15-12:10 Cap de subdepartament

Subdepartament de Economia

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
ARBÒS MIR, FRANCISCA Dilluns              8:00-8:55 Cap d’estudis adjunta
SERRA CRESPÍ, SEBASTIÀ Divendres         12:10-13:05

Cap de departament

TUTOR 1r BAT C

GONZALEZ AGUILÓ, Ma ENRIQUETA Divendres         11:15-12:10  

Departament de Matemàtiques

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
MAS BURGADA, ANTONI Dimarts          13:05-14:00 Cap de departament
ALBILLOS MAYOL, ANDREU Divendres       12:10-13:05 TUTOR 2 ESO D
ASENSI CARLES, BERTA Dimecres        11:15-12:10 TUTORA 3r ESO A
CANET MARTORELL, RAMON Dimarts           8:55-9:50

TUTOR 2n BAT C

Coord Escacs a l’escola

CERDA FERRER, JOSE RAMON Divendres       11:15-12:10 Coordinador TIC
COLMENA TORIBIO, IMMACULADA Dilluns            8:55-9:50 TUTORA 4t ESO D
GARCIA PEREZ, BARTOMEU Divendres       8:55-9:50 TUTOR 1r BAT A
PARRA SANCHIS, MA CARMEN Dilluns            12:10-13:05      TUTORA 3r ESO D

Departament de Música

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
TRIAS MAGRANER, MARIA DEL MAR Dimecres       9:50-10:45 Cap de departament
DELGADO DOMÍNGUEZ, ENRIQUE Dimecres       13:10-13:05 TUTOR 1 ESO B

Departament de Orientació

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
ARSEGUET GARCIA, M. DOLORES Dimarts          11:15-12:10 Pedagogia terapèutica
PIÑERO HENARES, JOAN CARLES

Dimarts           8:00-8:55   

Dimecres        13:05-14:00

Orientador 1r, 2n i 3r ESO

Coordinació convivència i benestar

BARCELÓ SEGUÍ, COLOMA Dilluns            8:55-9:50 Pedagogia terapèutica
FLUXÀ RAMIS, FRANCISCA Dimecres        12:10-13:05 Pedagogia terapèutica
LÓPEZ CAPELLA, LAURA Dilluns            13:05-14:00   Dijous             8:00-8:55

Orientadora

Cap de departament

Coord coeducació i igualtat

PANFIL RIPOLL, ANTONIO Dimecres         9:50-10:45 

Àmbit científic-matemàtic

TUTOR 3ESO E

SERRA SIQUIER, FRANCISCA       

Àmbit sociolingüístic

TUTORA 4 ESO E

FONTIRROIG VIDAL, ANTÒNIA  

Àmbit sociolingüístic

Anglès PDC

Religió

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
SABIOTE MERCADAL, ROSER Divendres    11:15-12:10  

Departament: Tecnologia

Professor/a Horari d’atenció pares Càrrec
ROBLES RODRÍGUEZ, PILAR Divendres       8:55-9:50

Cap de departament 

Coordinadora mediambiental

REQUENA VICH; ENRIC Dimarts          8:55- 9:50

 

MÉROU SÁNCHEZ, JEAN-RENÉ Dilluns           11:15-12:10 Subdepartament d’informàtica