Història del centre

El 15 d’octubre de 1989 la premsa recollia la inauguració d’un nou institut, situat en el barri de Campredó de Palma.

Inicialment, quan es va crear, ocupava un espai provisional, es deia Institut núm. 7 i estava ocupat on ara hi ha l’IES Emili Darder, darrere la Policlínica.

El 24 de gener de 1990, en claustre extraordinari, es proposa al Consell escolar el nou nom del IB nº 7, que passà a anomenar-se “Madina Mayurqa”.

Aquell institut de BUP comptava amb 360 alumnes i 33 professors.

Al llarg dels anys, hi ha hagut dues remodelacions, per anar acollint a cada cop més alumnat. Primer es va duplicar l’edifici, afegint una part nova i, finalment, un nou poliesportiu.