Menjador

  • Normativa servei de menjador
  • Quotes dels alumnes fixes del curs 2020-2021:-Els alumnes fixes són aquells que fan ús del menjador més del 70% del dies per mes. L’alumnat fixe pagarà 6,22€ per dia.-Setembre: una quota específica de 62,20€-Juny: una quota específica de 99,52€ (6,22€ x 16 dies)-Resta de mesos (d’octubre a maig) una quota mensual fixa de 113,51€ (es fa una mitja)
  • Quotes dels alumnes eventuals del curs 2020-2021: 6,80 €