PAGAMENT QUOTA ESCOLAR

Els clients de LA CAIXA per tal de fer el pagament de la quota heu de seguir les següents passes:

Cuentas – Pagos e impuestos – Realizar pagos
Han d’introduir el codi de “pagos a terceros” (segons imatge adjuntada)
 
Transferències:
NÚMERO COMPTE CENTRE DE LA CAIXA:   ES75 2100 2715 5602 00044192