Història

L’Escola de Pràctiques. 

Ara fa més de 180 anys que l’Ajuntament de Palma, a l’espera de poder crear un Seminari o Escola Normal per a la formació de mestres, va establir dues escoles per servir com a escoles model, on els futurs mestres tenguèssin l’ocasió de realitzar les seves pràctiques. Aquestes escoles es van situar en els antics convents del Carme i de Sant Francesc. L’any 1842 es va crear l’Escola Normal masculina de Balears, mentre la escola lancasteriana de l’antic convent de Sant Francesc es convertia oficialment a la seva escola de pràctiques.

Des dels seus inicis fins a la desaparició de les escoles normals, l’Escola de Pràctiques, a partir de 1872 també femenina, ha viscut una llarga història, sempre lligada a la formació del magisteri, a la innovació metodològica i a la renovació pedagògica.