ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Benvolgudes famílies:

Aquí vos presentam els diferents mestres del centre que aquest curs treballaran de manera conjunta amb vosaltres per ajudar en el procés de creixement i aprenentatge dels vostres fills i filles. 
 
 Mestres d’infantil (a segon fila d’esquerra a dreta)
PILAR SBERT (tutora 3 anys B)
ANTÒNIA BENNÀSSAR (tutora 5 anys D)
IMMA CATANY (tutora 5 anys B)
MARISA DURAN (tutora 4 anys A)
ESTER GARI (tutora 4 anys B)
MARIBEL VICENS (tutora 3 anys A)
(a primera fila d’esquerra a dreta)
LINA CONTI (tutora 5 anys A)
CRISTINA MARÍN (tutora 3 anys C)
LAURA GUTIÉRREZ (mestra de suport a infantil)
MARIA DEL MAR SEGURA (tutora 4 anys C)
LAURA GONZÁLEZ (tutora 5 anys C)
 
Mestres de 1r cicle (d’esquerra a dreta)
MARIA BEL SUREDA (tutora de primer A)
GEMA PERELLÓ (tutora de primer B)
PEP TONI BROTONS (tutor de primer C)
PATRICIA GÓMEZ (mestra de llengua anglesa)
CARME ROSILLO(tutora de segon A)
JOANA MARTÍNEZ (tutora de segon B)
MIREIA SERRANO (tutora de segon C)
 
 
 Mestres de 2n cicle (d’esquerra a dreta i de dalt a baix)
M MAGDALENA RIAN (tutora de 3r C)
M DEL MAR OTERO (tutora de 3r A)
TETE POU (mestra de religió)
CONXI MANRESA (tutora de 4t B)
DAVID CRESPÍ (tutor de 3r B)
CRISTINA REUS (tutora de 4t A)
JORDI PICÓ (tutor de 4t C)
XESCA CRESPÍ (mestra de suport, PT)
 
 
 Mestres de 3r cicle (d’esquerra a dreta)
ASSUMPCIÓ VIETE (mestra de suport del cicle)
MATEU FIOL (tutor de 6è A)
JOANA MELIÀ (tutora de 5è A)
CATI MARTINEZ (tutora de 5è B)
JOANA OLIVER (mestra de llengua anglesa)
LOURDES GONZÁLEZ (mestra de llengua castellana)
BRUNO CALAFAT (tutor de 6è B)
JESSICA GARCIA (tutora de 6è C) no surt a la foto
MARIA MONTERO (tutora de 5è C) no surt a la foto
 
Personal no docent ( segona fila d’esquerra a dreta)
MARIA PARÍS (cuinera)
LLUÍS PARÍS (cuiner i coordinador de monitors)
ANTONIO RODRÍGUEZ (auxiliar de manteniment)
ANGELA BLANCO (netejadora durant els matins)
PATI MIR (auxiliar administrativa)
(primera fila d’esquerra a dreta)
PILAR VARELA (ATE)
PAQUITA CAULES (ATE)
MERCÈ REVERT (coordinadora matinera i extra-escolars)
 
Equip directiu (d’esquerra a dreta)
ANSELM ORPÍ (cap d’estudis)
AGUSTINA LÓPEZ (directora)
CARME VALIENTE (secretària)
 
 
 
EQUIP DE SUPORT:
Dretes (d’esquerra a dreta):
PILAR ALONSO (orientadora), TERESA (PTSC), XESCA PALMER (PT), ROSA RODRÍGUEZ (PT), ASSUMPCIÓ VIETE (AL)
A baix (d’esquerra a dreta):
AGUSTINA LÓPEZ (PT), CARME VALIENTE (AL), LAURA GUTIERREZ (mestra de suport d’infantil).
Falta incloure na CATI NAVARRO (AL).