ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Benvolgudes famílies:

Aquí vos presentam els diferents mestres del centre que aquest curs treballaran de manera conjunta amb vosaltres per ajudar en el procés de creixement i aprenentatge dels vostres fills i filles. 
 
 Mestres d’infantil 
(d’esquerra a dreta i de dalt a baix)
ASSUMPCIÓ ESTELRICH (mestra de suport, AL)
JUANAMARI MOLERO (tutora 4 anys B)
LINA CONTI (mestra suport)
CATALINA GUAL (tutora 3 anys A)
MARIA SERVERA (mestra de suport)
MARIBEL VICENS (tutora 5 anys A)
PILAR SBERT (tutora 5 anys B)
EVA POMAR (mestra suport i coordinadora)
IMMA CATANY (tutora de 4 anys A)
CATALINA TERRASA (tutora 3 anys B)
MARIA PIÑA (mestra llengua anglesa)
 
 
 
 
Mestres de 1r cicle (d’esquerra a dreta)
 
CARME VALIENTE (mestra de suport)
JOANA MARTÍNEZ (tutora de 2n B)
MARIA LÓPEZ (tutora de 2n C)
NÚRIA PUIG (tutora de 1r B)
CARME ROSILLO(tutora de 2n A)
XESCA PALMER (mestra de suport)
PEP TONI BROTONS (mestre de música)
GEMA PERELLÓ (tutora de 1r A)
DAVID CRESPÍ (mestre de llengua anglesa)
 
 
 Mestres de 2n cicle (d’esquerra a dreta i de dalt a baix)
 
VIRGINIA PINEL (tutora de 3r B)
M DEL MAR INAREJOS (mestra de suport)
PATRÍCIA GÓMEZ (mestra de llengua anglesa)
TETE POU (mestra de religió)
CRISTINA MATEU (tutora de 3r A)
CRISTINA REUS (tutora de 4t A)
LLUCIA MATEU (tutora de 4t B)
ASSUMPCIÓ VIETE (mestra suport)
JORDI PICÓ (mestre d’educació física)
PEP TONI BROTONS (mestre de música)
 
 
 
 
 Mestres de 3r cicle (d’esquerra a dreta)
 
MATEU FIOL (tutor de 6è A)
ASSUMPCIÓ VIETE (mestra de suport)
JOANA OLIVER (mestra de llengua anglesa)
CATI MARTINEZ (tutora de 5è A)
MARINA RIGO (mestra de llengua castellana)
PAULA VALLCANERES (tutora de 5è B)
BRUNO CALAFAT (tutor de 6è B)
ANSELM ORPÍ (mestre d’EF)
 
 
 
 
Personal no docent (d’esquerra a dreta)
PATI MIR (auxiliar administrativa)
CRISTINA VILÀ (coordinadora matinera i extra-escolars)
ANTONIO RODRÍGUEZ (auxiliar de manteniment)
MARIA PARÍS (cuinera)
LLUÍS PARÍS (cuiner i coordinador de monitors)
MARGARITA MUNAR (ATE)
PAQUITA CAULES (ATE)
 
 
 
Equip directiu (d’esquerra a dreta)
CARME VALIENTE (secretària)
ANSELM ORPÍ (cap d’estudis)
AGUSTINA LÓPEZ (directora)
 
 
 
 
 
EQUIP DE SUPORT:
d’esquerra a dreta:
YOLANDA GARCIA (fisioterapeuta)
M DEL MAR INAREJOS (mestra suport PT)
LINA CONTI (mestra suport infantil)
ASSUMPCIÓ ESTELRICH (mestra suport AL)
EVA POMAR (mestra suport infantil)
ASSUMPCIÓ VIETE (mestra suport AL)
XESCA PALMER (mestra suport PT)
PILAR ALONSO (orientadora)
AGUSTINA LÓPEZ (mestra suport PT)
CARME VALIENTE (mestra suport AL)
PAQUITA CAULES (Auxiliar Tècnic Educatiu)
MARGARITA MUNAR (Auxiliar Tècnic Educatiu)
MARIA SERVERA (mestra suport infantil)
AINA BLANCO (PTSC)