MATEMÀTIQUES

VÍDEOS EXPLICATIUS DE LES MATEMÀTIQUES AL CENTRE.

 

  1. Video suma per descomposició. AQUÍ
  2. Vídeo resta amb desenes . AQUÍ
  3. Vídeo resta amb centenes. AQUÍ

  4. Vídeo multiplicació per més d’una xifre. AQUÍ

  5. Vídeo divisions. AQUÍ

  6. Entén les estratègies

    Repasseu de manera independent, breu i poc complexa les principals estratègies de càlcul que els infants treballen al llarg de Primària per ajudar-los a interioritzar-les, consolidar-les i aplicar-les. AQUÍ