Consell d’Infància

Ahir els alumnes de les difererents classes de 5è i 6è han participat al Consell d’Infància del municipi de Felanitx, conjuntament amb alumnes de les altres escoles del municipi.
Tots ells/es han fet propostes i suggeriments per tal de millorar el nostre poble. Els representants polítics… Llegeix més»

REUTILITZACIÓ LLIBRES

Benvolguts pares/mares o tutors legals, 

com molts sabeu i en formau part, des de fa tres cursos es va implantar al nostre centre el programa de Reutilització de llibres amb el qual es va iniciar la creació d’un fons de llibres de text de titularitat del centre. A més, a partir del curs passat, l’adhesió a aquest programa ens va permetre iniciar, també. l’adquisició de material didàctic que ens permet treballar alguns dels continguts de forma manipulativa, innovadora i significativa així com també finançar les llicències Chromebook als alumnes de 5è i 6è adherits al programa. 

El programa va dirigit als alumnes de Primària i la seva adhesió és voluntària. Els alumnes interessats en formar-hi part han de realitzar l’ingrés de 40€. (aportació econòmica aprovada per la comissió de Reutilització del Consell Escolar ). al següent nombre de compte de Bankia: 

IBAN: ES9820383393256000008700 

MOLT IMPORTANT: al concepte de l’ingrés hi ha de constar: 

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ + NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE/A + CURSS’haurà d’enviar el rebut del banc abans de divendres, 18 de juny per correu electrònic o per wasap 

(reutilitzacio@joancapofelanitx.cat, Whatsapp: 689456899) 

En cas de tenir problemes per fer-ho telemàticament o en fotografia, podeu demanar cita prèvia al centre (971580206) 

No es podrà emetre factura dels llibres de text que comprin amb les aportacions del fons. 

Per a més informació 

(<http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4651578&coduo=204&lang=ca>) 

Adjuntam, a continuació, les normes d’adhesió i d’ús dels llibres reutilitzables aprovades per la Comissió Pedagògica del Centre. 

 • Per adherir-se al programa cal:
 1. Fer una aportació econòmica 
 2. Retornar, a final de curs, tots els llibres que són de titularitat del centre al fons en bones condicions i esborrats; en cas contrari s’haurà d’abonar la penalització establerta. 
 3. Formar part del programa un mínim de 4 cursos escolars (a excepció d’adherir-se per primera vegada a partir de 4t d’Ed.Primària)
 1. A començament del curs, en el mes de setembre, el Centre cedirà a l’alumnat adherit al Programa de Reutilització,els llibres de text i/o material didàctic que farà servir durant el curs. 
 2. L’alumnat que es matriculi una vegada iniciat el curs adquirirà el dret de poder adherir-se al Programa de Reutilització en les mateixes condicions que els altres alumnes. 
 3. L’alumnat adherit al programa de Reutilització que es doni de baixa al Centre haurà de tornar els llibres al fons del Centre 
 • Normes d’ús:
 1. Els llibres que formen part del fons quedaran al Centre a final de curs. 2. Els llibres aniran identificats amb el segell del centre, el curs escolar que s’han adquirit i una etiqueta amb el número identificatiu. 
 2. Les famílies hauran de folrar els llibres reutilitzables i canviar aquells folros que puguin estar en mal estat. 
 3. Les famílies hauran de posar una etiqueta adhesiva amb el nom de l’alumne/a sobre la portada dels llibres 
 4. En els llibres reutilitzables els alumnes hi podran subratllar amb llapis tou nº2 només allà on el professor i/o l’exercici ho indiquin. A l’hora de retornar-los s’han d’assegurar que estiguin ben esborrats. 
 5. Els alumnes han d’anar amb cura de no esqueixar fulls, aferrar altres adhesius, pintar o fer dibuixos als plàstics, pàgines interiors, lloms… 
 6. Si un llibre es fa malbé l’alumne ho ha de comunicar al tutor/a. L’alumne/a (amb la seva família) l’hauran d’arreglar. Si és molt greu n’haurà de retornar un altre igual al fons o pagar la penalització. 
 7. Si un llibre s’extravia haurà de retornar-ne un altre igual al fons 
 8. Si no es respecta el termini de pertinença de 4 anys, a excepció de si es tracta d’un trasllat de Centre escolar o d’acabament de l’ensenyament obligatori, hi haurà una penalització (no es podrà tornar adherir al Programa) 
 9. Les respostes dels exercicis es podran fer a un quadern de respostes i el professorat indicarà si s’ha de copiar o no la pregunta. 
 10. Els esquemes i resums es podran fer al quadern de respostes de l’alumnat. 12. Les anotacions d’un tema es podran fer aferrant un post-it que després pot llevar. IMPORTANT: la família es compromet (sempre que no hi hagi un motiu de força major que li impedeixi) a participar en els grups de feina que s’organitzaran, principalment, entre juny i setembre, per poder dur a terme totes les tasques que implica l’organització del programa (revisió de llibres, fer entrega de llibres, agrupar els llibres per alumnes, etc). 

Recordau que podeu consultar la relació de llibres de text que els alumnes de cada curs emplearan a través del Gestib. 

Així mateix, els darrers dies de juny rebreu una circular en la que rebreu tant el llistat de material com el llistat de llibres que el vostre fill/a necessitarà per el curs que ve. 

La Direcció