Primera entrega de mòbils

S’ha fet la primera entrega de telèfons mòbils del programa de recollida promogut per l’institut Jane Goodall. Gràcies a aquesta iniciativa podem recuperar els minerals valuosos que tenen dins. D’aquesta manera contruibuim a no degradar més el nostre planeta i evitar l’explotació infantil.

Volem agrair als membres de la comunitat educativa la gran participació en aquesta proposta. Recordeu que la campanya és anual i es pot participar durant tot el curs.