Sol·licitud ajut de menjador curs 2024-2025

Requisits

1. Unitats familiars que, durant el curs escolar 2024-2025, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, a educació primària, a educació secundària, a formació professional bàsica o a transició a la vida adulta.

2. Unitats familiars que, durant el curs escolar 2024-2025, tenen infants escolaritzats en un centre educatiu de primer cicle d’educació infantil.

3. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada per ser usuari del servei de menjador per al curs 2024-2025.

Documentació a presentar

Model de sol·licitud

Models: veure adjunts

Termini màxim

Centres del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial:

· Del 24 al 28 de juny de 2024

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un “click” al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d’aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.

b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració Autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració Autonòmica.

c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d’Educació i Universitats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Beques, Programes i serveis complementaris

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177782 – Fax: 971176958

Icono email (menjadorsescolars@sgtedu.caib.es)

Observacions

Al tràmit telemàtic s’ha d’adjuntar el model de sol·licitud i en el període indicat d’acord a l’etapa educativa corresponent. No s’acceptaran sol·licituds fora del termini indicat a la convocatòria.Accés al tràmit telemàtic – Tancat

El tràmit s’obrirà el 24/06/2024

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>