Menjador

  • Normativa servei de menjador 
  • Quotes dels alumnes fixes del curs 2023-2024:-Els alumnes fixes són aquells que fan ús del menjador més del 50% del dies per mes. L’alumnat fixe pagarà 6,94€ per dia, amb una quota específica  per mesos (en funció del nombre de dies) 
  • Quotes dels alumnes eventuals del curs 2023-2024: 7,50 €
  • El funcionament del menjador es farà amb un sol torn durant aquest curs escolar.
  • En cas de dubtes o consultes vos podeu posar en contacte amb el servei de menjador. L’horari d’atenció al públic és de 8:45 a 8:55 i de 9:15 a 9:30h, per evitar destorbar els alumnes en el moment de l’entrada al centre.
  • Telèfon de contacte: 637186934 (Lluís)