Menjador

  • Normativa servei de menjador
  • Quotes dels alumnes fixes del curs 2021-2022:-Els alumnes fixes són aquells que fan ús del menjador més del 50% del dies per mes. L’alumnat fixe pagarà 6,19€ per dia, amb una quota específica  per mesos (en funció del nombre de dies) 
  • Quotes dels alumnes eventuals del curs 2021-2022: 6,75 €
  • Els preus inicials s’han hagut d’adaptar en funció de les necessitats de personal per organitzar dos torns, quedant a l’inici del curs amb un preu per alumnat fixe de 6’55€ per dia, essent el cost del mes de setembre de 98,25€ i el mes d’octubre de 131€, i pels alumnes eventuals de 7,10€.
  • Es revisarà durant el curs demanant ajudes econòmiques a la Conselleria d’Educació com es va fer durant el curs passat.