Consell Escolar

El membres que formen part del nostre Consell Escolar són els següents:

Marina Obrador: representant de l’Ajuntament de Felanitx

Maria del Mar Torres: representant de l’AFA

Mªdel Pilar Adrover: representant del pares i mares del centre

Simó Adrover: representant dels pares i mares del centre

Sara Shaffner: representant del Claustre de mestres

Carme Tur: representant del Claustre de mestres

Margalida del Mar Pons: representant del Claustre de mestres

Mª Llúcia Adrover: Cap d’estudis del centre 

Maria Antònia Gomila: Secretària del centre

Guillem Monserrat: director del centre