Consell Escolar

 

 

 

Consell Escolar

El membres que formen part del nostre Consell Escolar són els següents:

Marta Cano: representant de l’Ajuntament de Felanitx

Laura Llull: representant de l’Amipa

Mªdel Pilar Adrover: representant del pares i mares del centre

Laura Adrover: representant del Claustre de mestres

Mª Llúcia Adrover: secretària del Consell Escolar

Guillem Monserrat: director del centre