Claustre

El nostre claustre està format per:

Educació Infantil

Mª Antònia Gomila (Coordinadora Infantil)

Carme Tur – Lògicart

Isa Lora – Naturart

Isabel Salas – ABCart

Magdalena Nicolau – Psicomotricitat

Javi Andreu – English kids / Art and Crafts

Maria Garí – Religió Catòlica

Guillem Monserrat – Músics del Migjorn

Educació Primària

  Laura Adrover – Món de Lletres – Català (Coordinadora 1r cicle)

Maria B. Colom – Ciències – (Coordinadora 2n cicle)

Margalida del Mar Pons – Pitàgores – (Coordinadora 3r cicle)

Magdalena Nicolau – Cos i Moviment

   Margalida Bover – English Corner

Mª Llúcia Ginard – Pitàgores

Patricia Montano – Món de lletres i Cast Concos

Pilar Ferrer – Ciències 1/2

Vicky Sampol – Cast Concos 

Daniela Martorell – Llengua Anglesa  Subs.

Maria Garí  – Religió Católica

Guillem Monserrat – Músics del Migjorn    

Equip de Suport

 Joana Tomàs (Coordinadora) – Audició i Llenguatge

Tomeu Caldentey – Pedagogia terapéutica

Catalina Caldentey – Equip d’Orientació Educativa

      Neus Marí – Auxiliar Tècnic Educatiu

Direcció

Guillem Monserrat – Direcció del centre 

Mª Llúcia Ginard – Cap d’estudis

Maria Antònia Gomila – Secretària