Claustre

El nostre claustre està format per:

Comunitat de petits

Xisca Bordoy 

Mª Antònia Gomila (Coordinadora)

                                                                                    Elena Ramírez

Miquel Cabrer (Ed. Anglesa)

Comunitat de Mitjans

Maria B. Colom – Ciències – (Coordinadora)

Magdalena Nicolau (Ed. Física)

Llúcia M. Adrover – Món de Lletres – Castellà

    Marcel Mañà – Món de Lletres – Català

   Melissa Fernández (Llengua anglesa)

Comunitat de Grans

Mª Llúcia Ginard (Coordinadora)

Margalida Bover (Ed. Anglesa)

Margalida del Mar Pons

 Antònia Fons (Religió Catòlica)

Equip de Suport

 Margalida Puig (Coordinadora) – AL

Catalina Juan – PT

Maria Bel Bauzà – EOEP 

Direcció

Guillem Monserrat – Direcció del centre i (Ed. Musical)

Mª Llúcia Ginard – Secretària