Claustre

El nostre claustre està format per:

Comunitat de petits

Xisca Bordoy 

Mª Antònia Gomila (Coordinadora)

Antònia Quetglas

Isa Lora – actualment de baixa –

 

Comunitat de Mitjans

Maria B. Colom (Coordinadora)

Laura Adrover – actualment de baixa –

Magdalena Nicolau (Ed. Física)

Salvador Llinàs 

Pilar Tauler

Joana Tomàs

 

Comunitat de Grans

Mª Llúcia Ginard (Coordinadora)

Margalida Bover (Ed. Anglesa)

Margalida del Mar Pons

Ana Maria Forns (Religió Catòlica)

 

Equip de Suport

 Margalida Puig (Coordinadora) – AL

Maria E. Servera – PT

Sara Shaffner – PT – actualment de baixa –

Neus Marí – ATE

Antònia Moyà – EOEP 

 

Direcció

Guillem Monserrat – Direcció del centre  i (Ed. Musical)

Mª Llúcia Ginard – Secretària