Claustre

El nostre claustre està format per:

Educació Infantil

Carme Tur

Mª Antònia Gomila (Coordinadora)

Isa Lora

Isabel Salas

Magdalena Nicolau (Psicomotricitat)

Javi Andreu (English)

Maria Garí (Religió Catòlica)

Guillem Monserrat (Música)     

Educació Primària

Maria B. Colom – Ciències – (Coordinadora 2n cicle)

Magdalena Nicolau (Cos i Moviment)

    Laura Adrover – Món de Lletres – Català (Coordinadora 1r cicle)

   Margalida Bover (Llengua Anglesa)

Mª Llúcia Ginard – Primària

Patricia Montano – Primària

Pilar Ferrer – Primària 1/2

                                                              Vicky Sampol – Món de Lletres – Castellà  

Margalida del Mar Pons (Coordinadora 3r cicle) 

Maria Garí  (Religió Católica) 

Equip de Suport

 Joana Tomàs (Coordinadora) – AL

Tomeu Caldentey – PT

Catalina Caldentey – EOEP 

                                                                                     Neus Marí – (ATE)

Direcció

Guillem Monserrat – Direcció del centre 

Mª Llúcia Ginard – Cap d’estudis

Maria Antònia Gomila – Secretària