Instal·lacions

El nostre, és un únic edifici en el que conviuen tant els alumnes d’educació infantil com els d’educació primària.