Projecte de col•laboració entre els cicles GM

Projecte de col•laboració entre els cicles formatius de grau mitjà d’Arts plàstiques i disseny que s’imparteixen a l’Escola d’Art de Menorca:
Procediments de Joieria i Assistència al Producte Gràfic Imprès.