Aprenentatge per servei solidari

APRENENTATGE PER SERVEI SOLIDARI

 1. JUSTIFICACIÓ

Durant els darrers cursos escolars he manat desenvolupant diferents activitats solidàries amb un doble objectiu: potenciar empatia i esperit solidari en el nostre alumnat i per una altra banda donar un servei solidari a alguna associació implicada en dita tasca.

 

Associacions con Save the Childre o Jane Goodall ens han convida a participar en diferents iniciatives o activitats de caire solidari per tal de poder treballar amb el nostre alumnat la solidaritat, cooperació i compromís social.

 

A altres moments a altres unitats docents tambñe hem fet petites experiències intergeneracionals, peer tutoring entre alumnat d’un mateix grup p activitats d’ajuda al medi ambient.

Valorem que és moment de donar una passa més cap a endavant i dissenyar un projecte d’aprenentatge servei a les nostres aules que doni peu a continuar amb la línia de tasques per projectes, ens ajudi a continuar treballant aspectes com empatia, col.laboració o responsabilitat individual i al a vegada ens doni recursos per seguir el nostre projecte de visibilitat positiva.

 1. INTRODUCCIÓ / CONTEXTUALITZACIÓ

L’aprenentatge servei es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge competencials i reals i de servei a la comunitat més o manco propera de l’alumnat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic.

 

 

En el cas del nostre alumnat (menors infractors en conflicte social) els quals algunes de les seves necessitats a donar resposta és el foment de l’empatia, la responsabilitat individual, el treball en equip i la solidaritat com a valor indispensable ne la persona es fa obvi la introducció d’aquesta vessant educativa en les nostres pràctiques de dia a dia no només com una eina de com fer feina sinó com un recurs a partir del qual l’alumnat desenvoluparà el currículum prescriptiu des d’una perspectiva més real i sobre tot adaptada a les necessitats presentades.

Per una altra banda convé diferenciar-lo del voluntariat ja que aquesta proposta és més complex. Inclou no només un servei solidari a la comunitat sinó que també implica un aprenentatge curricular per part de l’alumnat implicat.

 

En el treball voluntari la finalitat és el servei a la comunitat. En els projectes d’APS, hi ha dues finalitats que es persegueixen al mateix temps: el servei a la comunitat i l’aprenentatge que aquest servei proporciona a tots els seus participants. Aquest aprenentatge ha de partir del currículum que té assignat l’alumnat per curs, necessitats i edat o moment maduratiu

 

 1. OBJECTIU GENERAL

Combinar l’prenentatge de continguts, competències marcats i valors reflectits al en el currículum prescriptiu amb la realització de tasques de servei a la comunitat.

 1. OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Vincular curriculum i servei a la comunitat per tal de promoure aprenettages reals i sginificatius.
 • Educar en valors i destreses que afavoreixin una actitud crítica i com- promesa davant la societat, empatía, assumpció de resposnabilitats individuals i cooperación per tal d’esdevenir membres actius en una societat democràtica i participativa.
 • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 • Promoure la participació del nostre alumnat en accions de servei a la comunitat com a eina per al compromís social, la transmissió de valors i la promoció d’espais d’integració i convivència.
 • Donar a conèixer al nostre alumnat, i a les seves famílies, la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, proper i no tan proper per tal de promoure la seva partici- pació i col·laboració.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 1. FASES

 1. Planificar i dissenyar el projecte:


 • Moment de l’anàlisi de les necessitats que té la comunitat propera o manco propera i quines responen als interessos i motivacions dels infants o joves. Un cop trobat l’àmbit d’actuació será momento de determinar un servei necessari i del qual se’n pugui treure un rendiment pedagògic elevat. Lo següent és cercar una entitat que el posi en contacte amb la realitat en la que es vol treballar. També pot donar-se la situación de que des de la invitació d’una entitat iniciem el disseny del projece.
   
 • Per a una millor avaluació del projecte a posteriori caldrà plasmar per escrit els objectius del projecte i la planificació detallada de l’organització del treball: Què volem aprendre? Com volem transformar la nostra realitat social? Quines accions realitzarem per satisfer aquests objectius? Com ens organitzem per realitzar-les? Quines responsabilitats assumeix cadascú?
 • Podem utilizar el model de fulla de ruta que usam per altres activitats programacions 
 1. Execució del projecte:

 • Necessari controlar quin tipus de suport necessitaen i quina continuitat Anar avaluant per preveure posibles reajustaments. I no olblidar la connexió que haurà amb una part del curriculum el qual hem seleccionat com el més adient per acompañar dit procés.
 1. Cloenda i avaluació:


 • Finalment, cal fer memòria dels objectius plantejats inicialment, tant pel què fa al servei com a l’aprenentatge. Es pot valorar l’aprenentatge des de 3 dimensions: els conceptes, els procediments i habilitats, i les actituds i valors. Tal i com marca el curriculum prescriptiu.
 • Val la pena que també l’avaluació sigui conjunta amb l’entitat col•laboradora amb el projecte i els seus beneficiaris, el què possibilitarà que assumeixi un compromís permanent amb el projecte i l’entitat. I promocionar també una autoavaluació del mateix alumne.
 1. ÀMBITS D’ACTUACIÓ

 • Acollida (alumnes guia, cicerons de CENTRE…)

 • Ajut de proximitat a persones que ho necessiten

 • Experiències d’intercanvi Inter generacional

 • Ajut educatiu entre iguals en l’àmbit formal

 • Activitats de participació́ ciutadana

 • Projectes de solidaritat i cooperació

 • Defensa del patrimoni cultura

 • Propostes de defensa del medi ambient

 • Plans de promoció́ de la salut

 1. AVALUACIÓ

 • Pel que fa a l’avaluació serà necessari en el moment de dissenyar una fulla de ruta (com a canva de programació) incloure uns indicadors que ens permetin saber què volem valorar, que permetin comunicar-ho als joves i que ajudin a observar aspectes concrets i precisos del seu comportament. Per tant, es tracta de trobar les maneres de fer una avaluació́ tant del procés com dels resultats, una avaluació́ “en l’acció́” que permeti valorar la participació́ i la implicació́ de l’alumnat en la comunitat escolar o en l’entorn de manera responsable, constructiva i compromesa. És important també fer partícip l’alumnat del seu procés d’avaluació́ i donar oportunitats perquè̀ s’autoregulin (fulles d’autoavaluació o bé rúbriques).
 1. ENTITATS AMB LES QUE COL.LABOREM:

 • Save The Childre

 • Associació Jane Goodal

 • Aldeas Infantiles

 • Protectora animales Baleares

 • Entitats / departaments propis de la nostra comunitat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>