Innovació

El Museu de l’Educació de les Illes Balears pretén convertir el patrimoni escolar en un recurs per a la innovació educativa.

LOMLOE

Normativa

Cicle de webinar sobre els currículums LOMLOE i les situacions d’aprenentatge (CEP Palma Jaume Cañelles Mut)

Situacions d’Aprenentatge del Museu

Primer curs/cicleSegon curs/cicleTercer curs/cicleQuart curs
Educació Infantil

Educació Primària
ESO
Batxillerat

Activitats de formació del professorat