Taller de robòtica

Carme Coll Camps

L’alumnat del tercer cicle d’educació primària participa setmanalment, de manera rotatòria, en el taller de robòtica “Ens divertim programant amb l’aplicació Crumble”.

En aquest taller es realitzen diferents activitats d’iniciació a la programació emmarcades dins l’àmbit de la robòtica educativa, entesa com una nova manera d’aprendre a través de la utilització de diferents dispositius robòtics i recursos tecnològics.

Les activitats dissenyades es duen a terme de manera cooperativa a través del treball en equip i es plantegen com a reptes de desenvolupament de diferents projectes combinats amb construccions de Lego, components del kit de dispositius de robòtica Crumble Junior i l’aplicació de programació Crumble.

En aquest taller l’alumnat aprèn a:

  • Treballar en grup i valorar el treball de l’altre.
  • Fer un bon ús de les eines tecnològiques.
  • Conèixer alguns programes per a resoldre els reptes plantejats.
  • Programar seqüències en base al pensament computacional.

Una volta finalitzat el taller, l’alumnat fa una autoavaluació i una valoració del taller, en general.

La majoria, gaudeix de totes les propostes i considera que ha après moltes coses.