Projectes de centre

Des de el CEIP de Pràctiques vos volem donar a conèixer alguns dels projectes, programes i protocols que s’estan duent a terme des de fan uns anys i durant aquest curs 2019-20 al nostre centre per tal de treballar de manera coordinada amb altres institucions educatives, atendre les necessitats dels nostres alumnes i facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA, TUTORIA I DETECCIÓ D’ASSETJAMENT ESCOLAR

PROGRAMA DE DETECCIÓ D’ALTES CAPACITATS

PROJECTE LLEGIM EN PARELLA

PROGRAMA DE DETECCIÓ DE NECESSITATS EDUCATIVES

PLA D’EMERGÈNCIES

PROJECTE DE TREBALL COOPERATIU

PROJECTE DE MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

PLA DE SALUT

PLA DE TREBALL DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL