Què feim a l’escola?

EDUCACIÓ INFANTIL – QUÈ FEM A L’ESCOLA?


RUTINES.
Ens referim a una sèrie d’activitats que es fan cada dia, senzilles i de curta durada. Són fonamentals per ajudar els nins i nines a situar-se en el temps i a organitzar-se, a la vegada que propicien l’aprenentatge de continguts de diferents tipus. En destacam les següents: donar-nos el bon dia, passar llista, triar els encarregats, posar la data, mirar el temps, etc.


HÀBITS.
Treballar els hàbits és una de les feines prioritàries de l’Educació Infantil. Aprendre a escoltar, parlar un darrere l’altre, fer silenci, arraconar el material, parlar fluixet, seure bé, desplaçar-se en un ordre, anar al bany tot sols, rentar-se bé les mans i eixugar-se, menjar correctament, posar-se les sabates, la jaqueta, la motxilla, pensar abans de fer, saludar, agrair… tot és necessari perquè els nins i les nines siguin cada vegada més autònoms i al mateix temps facilitar el desenvolupament de les diferents activitats.
S’han de treballar des del primer moment a casa i a l’escola de forma coordinada.


Les XERRADES.
Són moments del dia durant els quals l’infant o mestra/e poden parlar d’experiències, vivències, desitjos o objectes per compartir-ho amb els altres. Aquesta activitat relaciona l’escola amb la realitat dels nins i nines. Les xerrades permeten treballar conceptes, procediments, actituds i valors a partir de les pròpies vivències.
Una forma de promoure les xerrades són les NOTÍCIES. Aquesta activitat sol fer-se a l’estora. Cadascú conta les seves “notícies” (què m’ha passat, què he vist, he trobat això, m’han regalat aquest joc, he retallat aquesta foto d’una revista, etc.) duent, si volen, l’objecte de què parlen amb la condició de compartir-lo.
Els objectius d’aquesta activitat són relacionar l’escola i el món exterior i acostumar els nins i les nines a reflexionar sobre les coses. A través de les notícies els infants manifesten les ganes d’aprendre en situacions externes a l’escola, a més són importants pel plaer que suposa comunicar als altres les pròpies vivències i així desenvolupar el llenguatge i la socialització.


Els PROJECTES DE TREBALL
Es tracta de temes sobre els quals els nins i nines decideixen treballar i que ajuden en l’adquisició d’hàbits d’autonomia intel·lectual i de feina.
Uns dels objectius de l’educació és aprendre a aprendre i això comença per sentir curiositat per les coses que passen, fer-se preguntes i cercar maneres de contestar-les. En els projectes els infants fan preguntes sobre l’entorn o temes que els interessen, pensen maneres de resoldre-les, cercant informació als llibres, mirant fotos, demanant ajuda als adults, etc.


Els RACONS i Els ESPAIS
Són espais on els infants troben uns estímuls (materials, proposta de treball, jocs, etc.) que permeten treballar al seu ritme, segons els seus interessos, el seu nivell maduratiu, etc. Fomenten la interacció i el treball en petit grup. Aquesta activitat respon a la manera d’aprendre dels infants a través del joc, respecta la capacitat d’atenció dels nins i nines d’aquestes edats i permet aprendre uns dels altres. Aquest joc pot ser simbòlic, verbal, manipulatiu, de relació, lògic, plàstic, etc.
A mesura que els infants van madurant van adaptant el joc a les seves necessitats, variant les normes (de joc més lliure a més estructurat, responsabilitat de la tria, ordre), el material (cada vegada més complex i precís) i el temps de permanència a l’espai.

TALLERS.
Són propostes fetes pels mestres al grup classe, nivell o cicle. Permeten ampliar les experiències dels nins i les nines respecte a diferents àmbits educatius. Sense perdre el seu aspecte lúdic desenvolupen tècniques, hàbits o aspectes educatius concrets. Poden ésser més o manco lliures amb activitats més o manco concretes i es fan dins el mateix nivell, etapa o amb infants de primària.

Les SORPRESES.
És un joc en el qual el grup ha d’endevinar el que ha dut un altre infant sense mirar, tocant o no i fent preguntes que serveixin per descobrir de què es tracta. Aquest joc afavoreix l’adquisició de nou vocabulari, el desenvolupament del llenguatge oral i raonament lògic dels infants.

El PROTAGONISTA DE LA SETMANA.
És una idea que sorgeix de la necessitat de potenciar la integració dels infants en el grup i desenvolupar la seva autoestima. L’autoestima i les habilitats socials són eixos bàsics per al desenvolupament personal.
L’infant protagonista aporta fotos seves i de la família i també alguns objectes que són per ell significatius. Durant aquesta setmana el pare, mare, padrí, padrina,…..vénen un dia a l’escola per compartir amb tots els infants alguna activitat.
L’activitat del protagonista permet crear un clima de confiança i respecte mutu entre la família i l’escola i afavoreix la comunicació i participació de les famílies dins l’escola.


Les SORTIDES
Les sortides dins el poble permeten als infants conèixer i sentir-se part de l’entorn natural immediat i de la comunitat. Les sortides fora del poble suposen també situacions de participació en activitats diverses.