Periode Adaptació P-3

L’ADAPTACIÓ.

Entre totes i tots facilitam la incorporació de l’infant a l’escola

Quan els infants tornen grans i s’incorporen a la nova escola es veuen immersos en un procés de canvi. Les famílies i els professionals que fan feina a l’escola també hi participen i hi tenen un paper fonamental. 

Per als nins i les nines nous els primers dies d’escola suposen tot un esdeveniment malgrat ja hagin assistit a l’escoleta amb anterioritat. Aquesta nova escolarització implica noves oportunitats de créixer i tornar grans, d’afrontar noves experiències i també de relacionar-se amb altres infants i adults nous.

Naturalment les situacions noves suposen moments d’inseguretat i incertesa. És per això que pensam que és un moment especial en la vida dels infants que mereix una especial atenció i preparació. 

És responsabilitat de totes les persones que compartim aquesta experiència amb ells i elles vetllar per tal que aquest moment sigui més fàcil per als infants. Per això és vital la col·laboració i coordinació de les famílies amb l’escola. 

D’aquesta manera els facilitarem l’entrada en aquest nou i complex món que els oferirà infinitat d’oportunitats.COM HO FAREM?

Per tal d’evitar les possibles angoixes dels infants és important treballar des d’un primer moment l’adaptació a casa, abans de començar el curs. Heu de mostrar-vos il·lusionats i ells també s’il·lusionaran, explicar-los que  després de la jornada anireu a recollir-los. També els podeu informar de quins amics i amigues trobaran i del nom de les seves mestres tutores. És fonamental que en les vostres explicacions traslladeu informacions clares, seguretat i entusiasme.

Recordeu que és molt important per als infants saber exactament qui serà la persona que anirà a recollir-los. Pensem que les coses que semblen evidents als adults no ho són per als infants petits, que no tenen encara prou experiència.

No és convenient emprar frases que comencin amb “no…” com ara “no ploris”, “no m’enyoris” o “no et portis malament”. Heu de transmetre una idea positiva de l’escola i no la imatge que a l’escola ploraran, hi estaran tristos ni altres per l’estil.  

També és important que sigueu puntuals a l’hora de la recollida (recordeu que sortim deu minuts abans que la resta de l’escola).

 

HORARI.

Per tal de facilitar l’adaptació dels infants es proposarà els primers dies un horari especial seguint les instruccions de la Conselleria. És molt important que entre tots evitem allargar aquest període i provocar angoixes innecessàries.

Així mateix es recomana no emprar durant el mes de setembre el servei de menjador escolar i no fer ús de les activitats extraescolars fins després de Nadal. 

Per la nostra part, com a Cicle d’Educació Infantil, procuram fer una horari especial també dins l’escola per als vostres fills i les vostres filles, de manera que es comença per una rutina molt més semblant a l’escoleta i progressivament ens apropam al que serà el nostre horari definitiu.

LES ENTRADES. 

La normativa d’entrades per al primer nivell és la següent:

 

  1. a) Que es tingui en compte que s’ha de respectar la dinàmica de treball del centre i, per tant, les entrades han de ser àgils i una vegada els infants siguin a la seva aula, les famílies han d’abandonar el recinte escolar evitant així embossos innecessaris i renous en els passadissos.
  2. b) La puntualitat és important. Cal ser a l’escola a les 9’00 hores. 
  3. c) És prioritari respectar la normativa de comunicacions casa-escola durant aquest període i passar les informacions a les mestres i els mestres tutors per escrit. 
  4. d) Per facilitar l’autonomia en el control d’esfínters, és molt important que abans de sortir de casa cap a l’escola els nins i les nines vagin al bany.POSEU-VOS AL SEU LLOC!

 

Quan els infants estan angoixats en el moment de l’entrada heu de ser coherents. Mostrau-vos segurs i contents malgrat el moment sigui dur també per a vosaltres: el camí el feim junts!

Convé que els infants entrin a l’escola pel seu propi peu, com els grans, amb una comiat curt i agradable. Els i les mestres no agafen l’infant dels braços de l’acompanyant. En definitiva, es tracta que la seva arribada a l’aula suposi un moment afectivament positiu.

 

RECORDAU QUE ELS MESOS D’ESTIU SÓN UN BON MOMENT PER LLEVAR EL BOLQUER  A L’INFANT (EN CAS QUE ENCARA EN DUGUI),  I APRENDRE A ANAR AL BANY DE FORMA AUTÒNOMA.