Horari del centre

HORARI CURS 19 – 20

Escola matinera: 7’15 a 9:00 h

Horari lectiu: 9:00 a 14:00 h  

Menjador: 14:00 a 15:45 h

Activitats extraescolars: 15:45 a 16:45 h

Horari de visita amb els tutors: Dijous, a les 14 h.

Horari de direcció: Dilluns a divendres de 9:00 a 10:00 hores.