Informació Matrícula 23-24

MATRÍCULA CURS 2023-24

(NOMÉS PER ALUMNES QUE S’INCORPOREN PER PRIMERA VEGADA AL CENTRE)

Matrícula

 

INICI

FINALITZACIÓ

Educació Infantil

22 de juny

28 de juny

Educació Primària

23 de juny

30 de juny

En el cas que en el llistat definitiu, publicat dia 22 de juny a la web del Servei d’Escolarització s’hagi obtingut plaça heu de demanar cita prèvia al telèfon 971 62 15 47 o enviant un correu electrònic a ceipmelciorrossello@educaib.eu

Documentació necessària

Per formalitzat la matrícula han de presentar la documentació els dos tutors/tutores de l’alumne. En el cas que només acudeixi al centre un dels tutors s’ha de dur signada AUTORITZACIO TRÀMITS ESCOLARITZACIÓ_CAT progrenitor absent

** S’HA DE PRESENTAR L’ORIGINAL DEL DNI DELS DOS TUTORS/ES DE L’INFANT. 

  • 2 fotografies tipus carnet, amb el nom de l’infant posat al darrera.
  • Fotocòpia del DNI del primer tutor/a.
  • Fotocòpia del DNI del segon tutor/a.
  • Fotocòpia de la pàgina del llibre de família on apareix l’alumne/a o fotocòpia del seu DNI.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Qúestionari 4t. E. Infantil
  • Impres Solicitut Compte Usuari Gestib ( una per cada tutor )
  • Expedient acadèmic de l’alumne (només alumnes que provenen d’un altre centre).

Qualsevol dubte que vos pugui sorgir durant tot el procès el podreu consultar telefònicament o per correu electrònic.

ÉS INDISPENSABLE DEMANAR CITA PRÈVIA

Informacions d’Educació Infantil

QUÈ FEIM A L’ESCOLA. CURS 23-24

Recomanacions

Període adaptació 4t. EI

Altres informacions

  • AMIPA: