DOCUMENTACIÓ formalització matrícula alumnes nous!

CALENDARI AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES DE 1R DE BATXILLERAT

Informacions sobre la matrícula del proper curs
INFORMACIÓ GENERAL CALENDARI ESTUDIS OFERTATS OPTATIVES
INFORMACIÓ AMIPA Full d’inscripció Amipa

CODI GESTIB

USUARI I CONTRASENYA

RUTES TRANSPORT

SOL·LICITUD TRANSPORT

REUNIÓ CHROMEBOOKS

LLIBRES DE TEXT

DOCUMENTACIÓ formalització matrícula alumnes nous!

Pàgina del SERVEI D’ESCOLARITZACIÓ- Infomació adscripcions i admissions CURS 2024-2025

Convocatòria ajuts en espècie per a alumnes de 4t d’ESO i 6è d’Ed. Primària per a participar a prog. d’immersió en llengües estrangeres a l’estiu 2024
Intercanvi 1r Batxillerat ERASMUS + amb Schoonhovens College (Schoonhoven, Holanda)
Intercanvi 1r Batxillerat ERASMUS + amb l’escola Lykeio Akropoleos (Nicòsia, Xipre)