CENTRE

L’IES La Ribera

Horari del centre

Consta de 6 sessions lectives i dos esplais, el primer de 20 minuts i el segon de 15 minuts. 

Horari de sortida dels alumnes 

Dilluns a Divendres des de les 8:00 a les 14:05 h

IMPORTANT:

Els alumnes menors d’edat no poden sortir del centre si no és perquè els recull el pare/mare o tutor legal o un adult amb permís dels pares. Han de signar a una llista a consergeria.
Els alumnes de Batxillerat poden sortir una hora abans d’acabar el seu horari lectiu si falta el professor que els havia de fer classe en aquell moment  es poden avançar hores per sortir abans si és possible. Podran sortir del centre els alumnes que facin assignatures soltes i tenguin el permís dels pares. L’entrada i la sortida es fa sempre per la porta principal.

En temps de esplai poden sortir els alumnes majors d’edat. 

Horari de biblioteca. 

Oberta de dilluns a divendres totes les hores del pati i variable, en hores lectives, segons disponibilitat del professorat.

Informacions útils.

Telèfons del centre:    971 494 189

                                   971 264 064

Fax:                             971 494 183

E-mail:                        ieslaribera@educacio.caib.es

Adreça:                       C/ Martinet n 8, Can Pastilla, Palma.  Mapa

 

Power point Ies La Ribera