Caps de Departaments

Els caps de departament a l’IES LA RIBERA es mostren a la taula següent:

 

ASSIGNATURES

PROFESSOR/A

C. NATURALS

FRANCISCA BARCELÓ

C. SOCIALS

M. ANTÒNIA JOAN

E. FÍSICA

ENRIQUE ROLDÁN

E. PLÀSTICA

BEATRIZ POLO

FÍSICA I QUÍMICA

MANUEL NIETO

L. CASTELLANA

SUSANA CARAYOL

L. CATALANA

M. ANTÒNIA FIOL

L. ESTRANGERES

CATALINA GELABERT

MATEMÀTIQUES

JOSÉ DANIEL TORREJÓN

MÚSICA

CATI CERDÀ

ORIENTACIÓ

ANTONI FERRER

TECNOLOGIA

PERE CAIMARI