Caps de Departaments

Els caps de departament a l’IES LA RIBERA de l’any 23-24 es mostren a la taula següent:

 

ASSIGNATURES

PROFESSOR/A

C. NATURALS

SUSANA CEÑA. susacc@ieslaribera.cat

C. SOCIALS

ISMAEL MOLL. imollp@ieslaribera.cat

E. FÍSICA

JAUME COMAS. jcomasj@ieslaribera.cat

E. PLÀSTICA

MÒNICA SARTI. monicasarti@ieslaribera.cat

FÍSICA I QUÍMICA

MARGALIDA PALMER. mpalmerf@ieslaribera.cat

L. CASTELLANA

MAR MARÍ. mmaris@ieslaribera.cat

L. CATALANA

APOL·LONIA BONET. boneta@ieslaribera.cat

L. ESTRANGERES

IRENE ALARCÓN. ialarcon@ieslaribera.cat

MATEMÀTIQUES

CATALINA PIZÀ. cpizam@ieslaribera.cat

MÚSICA

EVA PASQUAL. epasqualv@ieslaribera.cat

ORIENTACIÓ

MARIA ANTÒNIA ORDINAS. mordinasc@ieslaribera.cat

TECNOLOGIA

JOSÉ ADELL. jadellf@ieslaribera.cat