Caps de Departaments

Els caps de departament a l’IES LA RIBERA es mostren a la taula següent:

 

ASSIGNATURES

PROFESSOR/A

C. NATURALS

SUSANA CEÑA

C. SOCIALS

JOAN PERE BOVER

E. FÍSICA

JAUME COMAS

E. PLÀSTICA

MÒNICA SARTI

FÍSICA I QUÍMICA

MARGALIDA PALMER

L. CASTELLANA

MAR MARÍ

L. CATALANA

M. ANTÒNIA FIOL

L. ESTRANGERES

EVA XANEIRO

MATEMÀTIQUES

ANDREU VICH

MÚSICA

CATI CERDÀ

ORIENTACIÓ

ANTONI FERRER

TECNOLOGIA

JOSÉ ADELL