Convivència

CONVIVÈNCIA

comissió de convivència

A l’IES La Ribera comptam amb una comissió de convivència, que vetlla perquè tothom es senti a gust al nostre centre i treballa per una bona convivència promovent la cultura de la pau. 

La nostra manera d’entendre la convivència es basa en un enfocament constructiu. Consideram clau que les actuacions tinguin com a objectiu primordial la prevenció, basant-nos en un conjunt d’accions pensades per cohesionar els grups i educar en els valors de respecte. El gruix de la inversió en temps i esforç d’aquesta comissió es destina per tant a la instauració d’hàbits i d’actituds que beneficiïn directament o indirectament la convivència, de manera preventiva i com a estratègia de millora.

Un dels pilars de la convivència al centre és el servei de mediació. Enguany posam en marxa també el programa d’alumnat cibermentor.

Mediació

A l’IES La Ribera entenem la mediació com a una manera pacífica de resoldre els conflictes, on l’alumnat pren consciència de les seves actuacions i agafa protagonisme en la resolució dels propis conflictes i d’aquells que es donen en la comunitat educativa. 

El servei de mediació escolar, que està en funcionament des del curs escolar 2012-13, és un servei viu i actiu, que està ben instaurat al centre. Comptam a una trentena d’alumnes mediadors-es que s’han format per promoure i ajudar a la bona convivència del nostre centre.

Persones cibermentores

El projecte de persones cibermentores consisteix en formar un grup d’alumnat de segon cicle d’ESO per tal que puguin fer de formadors/es i referents de l’alumnat de primer d’ESO pel que fa al bon ús de les xarxes socials.

Persones que formen part de la comissió de convivència.
equip de convivència