Tutors

Els tutors durant el curs 2019-2020 dels diferents cursos són:

1r-A MARIA DEL MAR MARÍ

1r-B ROSA MARIA PEÑA

1r-C CATALINA CERDÀ

1r-D YOLANDA GARCIA

1r-E EVA PASQUAL

1r-F CATALINA GENOVART

2n-A CATALINA MANRESA

2n-B CARLOS CANALS

2n-C SILVIA MATEU

2n-D IRENE ALARCÓN/ CARMEN BEJARANO

2n-E MARIA JOSE TOMÁS

2n PMAR JOANA AINA CARBONELL

3r-A SUSANA CEÑA

3r-B CATALINA PIZÀ

3r-C AINA PALMER

3r-D LEANDRO GARRIDO

3R-E LEANDRO GARRIDO

3R PMAR NOEMI HERNANDEZ

4t-A PAULA BURGUERA

4t-B MARIA MERCEDES ESCAÑO/FATIMA GARCIA

4t-C ANDRES VICH

4t-D MARIA MAGDALENA VIDAL

4t PRAQ DANIEL DE LA SIERRA

1rBAT-A CATALINA GELABERT

1rBAT-B CINTA MARIA ROIG

2nBAT-A REBECA FEMENIAS

2nBAT-B ANTÒNIA M. FIOL