Coordinacions

Les coordinacions a l’IES LA RIBERA es mostren a la taula següent:

COORDINACIONS

PROFESSOR/A

EXTRAESCOLARS

Catalina Gelabert i Pinar Pasqual

EOIES ALEMANY

Mabel Lladó

PÀGINA WEB, EINES GOOGLE I SUPORT TIC

José Daniel Torrejón

EOIES ANGLÈS

Irene Alarcón

BIBLIOTECA

Paula Burguera

PRIMER I SEGON ESO

Pere Ferrer

TERCER I QUART ESO

Maria Vallespir

NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA

Maria Mesquida

PATIS DINÀMICS

Sara Del Río

AUDIOVISUALS I AMBIENTALITZACIÓ

 Mónica Sarti

FIRA CIÈNCIA

Manuel Nieto

PATIS AULA MÚSICA

Catalina Cerdà

MEDIACIÓ

Maria del Mar Luna

CONVIVÈNCIA

Maria del Mar Luna

TIC

Vicente Cabanillas

MEDI AMBIENT 

Margalida Puigserver

HORT ESCOLAR

 Andreu Vich i Paula Burguera

COEDUCACIÓ

Antonia Alcaraz i Susana Carayol

MODALITAT A DISTÀNCIA (IEDIB)

 Maria Antònia Joan

REVISTA DIGITAL

Aitana Arnao

ENRIQUIMENT

Rebeca Femenias