Coordinacions

Les coordinacions a l’IES LA RIBERA es mostren a la taula següent:

COORDINACIONS

PROFESSOR/A

EXTRAESCOLARS

Catalina Genovart i Eva Pascual

EOIES ALEMANY

Mabel Lladó

PÀGINA WEB

José Daniel Torrejón

EOIES ANGLÈS

Pinar Pascual

BIBLIOTECA

Paula Burguera

PRIMER I SEGON ESO

Pere Ferrer

TERCER I QUART ESO

Maria Vallespir

NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA I IEDIB

Inmaculada Mascaró

PATIS DINÀMICS

Jaime Comas i Enrique Roldan

AUDIOVISUALS I AMBIENTALITZACIÓ

Beatriz Polo

MOODLE

Manuel Nieto

PATIS AULA MÚSICA

Eva Pascual

MEDIACIÓ

Maria del Mar Luna

CONVIVÈNCIA

Mar Luna

TIC

Pere Caimari i Carles Canals

MEDI AMBIENT

Margarita Puigserver

HORT ESCOLAR

Maria José Tomás

COEDUCACIÓ

Antonia Alcaraz i Susana Carayol

MODALITAT A DISTÀNCIA

Enrique Roldan