Coordinacions

Les coordinacions a l’IES LA RIBERA es mostren a la taula següent:

COORDINACIONS

PROFESSOR/A

EXTRAESCOLARS

Catalina Genovart i Eva Pascual

EOIES ALEMANY

Mabel Lladó

PÀGINA WEB I EINES GOOGLE

José Daniel Torrejón

EOIES ANGLÈS

José Manuel Luque

BIBLIOTECA

Paula Burguera

PRIMER I SEGON ESO

Pere Ferrer

TERCER I QUART ESO

Maria Vallespir

NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA I IEDIB

Maria Mesquida i Maria Antonia Joan

PATIS DINÀMICS

Beatriz Hernández

AUDIOVISUALS I AMBIENTALITZACIÓ

 Mónica Sarti

FIRA CIÈNCIA

Manuel Nieto

PATIS AULA MÚSICA

Eva Pascual

MEDIACIÓ

Maria del Mar Luna

CONVIVÈNCIA

Mar Luna

TIC

Pere Caimari i Jaume Mesquida

MEDI AMBIENT 

Lluis Mestre

HORT ESCOLAR

 Andreu Vich i Paula Burguera

COEDUCACIÓ

Antonia Alcaraz i Susana Carayol

MODALITAT A DISTÀNCIA

 Maria Antònia Joan

REVISTA DIGITAL

Rosa M. Peña

ENRIQUIMENT

Rebeca Femenias