Coordinacions

Les coordinacions a l’IES LA RIBERA es mostren a la taula següent:

COORDINACIONS

PROFESSOR/A

EXTRAESCOLARS

Catalina Genovart i Eva Pascual

EOIES ALEMANY

Mabel Lladó

PÀGINA WEB

José Daniel Torrejón

EOIES ANGLÈS

josé Manuel Luque

BIBLIOTECA

Paula Burguera

PRIMER I SEGON ESO

Pere Ferrer

TERCER I QUART ESO

Maria Vallespir

NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA I IEDIB

Inmaculada Mascaró

PATIS DINÀMICS

Beatriz Hernández

AUDIOVISUALS I AMBIENTALITZACIÓ

 Mónica Sarti

MOODLE

Manuel Nieto

PATIS AULA MÚSICA

Eva Pascual

MEDIACIÓ

Maria del Mar Luna

CONVIVÈNCIA

Mar Luna

TIC

Pere Caimari i Carles Canals

MEDI AMBIENT + COVID

Margarita Puigserver

HORT ESCOLAR

 Andreu Vich

COEDUCACIÓ

Antonia Alcaraz i Susana Carayol

MODALITAT A DISTÀNCIA

 Maria Antònia Joan

PROJECTES

Margalida Puigserver i Cinta Roig

DINAMITZACIÓ LINGÜISTICA 

Margalida Sard