Comunicació Directora

Benvolgut alumnat, famílies i professionals amb els quals col·laborem,

Acabem de començar el darrer període escolar d’aquest curs 2019-2020, volem informar-vos de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes a les Illes Balears per al curs 2019-2020.

Calendari escolar.  El calendari escolar no es modifica, les activitats lectives finalitzen el 19 de juny de 2020 per batxiller, ESO i FP i el 16 de juny per estudis ESPA.  Aquestes se desenvoluparan des de la mateixa línia desenvolupada a dia d’avui i des de dia 16.03 fins que no s’elimini l’estat d’alarma, es confirmi la finalització del confinament i es reiniciin les classes presencials.

Modificació de les programacions didàctiques i de la metodologia docent. El professorat modificarà les programacions didàctiques i d’aula de cadascun dels mòduls per tal d’adaptar-les a la nova situació i a la realitat de l’alumnat, per possibilitar una avaluació personalitzada i garantista.

Pla d’activitats de reforç. El centre, dins l’àmbit d’autonomia pedagògica de que disposa, si ho considera necessari, i en el nostre cas és viable i és acceptat, pot programar un pla d’activitats pràctiques de reforç per a l’alumnat que ha cursat estudis a les nostres aules i continuaran el proper curs al centre durant curs 2020-2021. Aquesta possibilitat no es podrà confirmar fins a final de curs per les circumstàncies tan especials que tenen les nostres aules i la nostra entitat. Aquestes activitats de reforç es duran a terme en el mes de setembre de 2020, abans de l’inici del següent curs i seran d’assistència voluntària per a l’alumnat seleccionat pel professorat, sempre i quan sigui viable per les circumstàncies tan especials que tenen les nostres aules i la nostra entitat.  No són avaluables ni qualificables. Tenen per objecte reforçar els coneixements pràctics necessaris per poder proseguir amb els ensenyaments del cicle formatiu i aconseguir les competències del títol corresponent. L’equip directiu del centre, un cop acabada l’avaluació de final de curs, vos  informarà sobre aquestes activitats de reforç en el cas de que sigui viable desenvolupar-les,  en quines unitats seran desenvolupades i qui serà l’alumnat candidat.

.Criteris específics per a l’avaluació, la promoció i la titulació.  NO ES CONTEMPLA LA POSSIBILITAT D’UN APROVAT GENERAL. Per a l’avaluació final de cada mòdul, assignatura o matèria, el professorat tindrà en compte, principalment, tota la informació i els resultats acadèmics de què disposava sobre cada alumne/a abans de la suspensió de les activitats lectives.

En principi, la nota final no podrà ser inferior a la mitjana que l’alumne/a tenia abans de produir-se aquesta situació excepcional de confinament, però evidentment es tindrà en compte la continuïtat de tasca feta garantint que se’ls ha proporcionat tots els mitjans possibles pel seu bon desenvolupament. Per això és molt important entregar totes les tasques encomanades.

Tot el que s’ha anat fent i entregant des del dia 13 de març es valorarà sempre en positiu per augmentar la qualificació final. Però també es tindrà en compte el fet de no entregar tasques o no contactar amb el professorat de manera regular.

Reiterar que el professorat ha procurat que tot l’alumnat tingui suficients recursos per tal de poder anar fent les activitats marcades sense dificultats i garantint així els seus drets a la continuïtat de la seva formació fins finalització de curs.

.Dates per tràmits pendents: Tots els tràmits iniciats i que no es varen poder finalitzar a causes de l’inici del període de confinament: beques d’èxit, sol.licitus per proves accés a FP,  sol.licituds d’accés a proves competència per certificats de professionalitat, … entre d’altres,  han quedat “congelats” per la situació actual (a dia d’avui alguns s’estan reactivant).

 

Aquests es reprendran amb noves dates una vegada finalitzat aquest període. Anirem informant sobre aquest assumpte per tal de poder anar fent els tràmits que varen quedar pendents a resoldre.

Us adjuntam link de la Conselleria d’Educació podeu anar trobant totes les darreres actulitzacions que s’han anat publicant per si voleu fer consultes directes de qualque tema determinat.

 https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4112264&coduo=7&lang=ca

 

Sense més, restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o dubte desitjant salut i força per a tots i totes.

 

 

Palma a 28 d’abril de 2020

 

 

Nuria López Roca

Directora IES Can Balo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>