Batxillerat d’Arts

1r de batxillerat

Modalitat Música i Arts  Escèniques

Modalitat Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

 Educació Física

 Filosofia

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera: Anglès I

 Treball de recerca I

 Educació Física

 Filosofia

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera: Anglès I

 Treball de recerca I

 Triar una matèria entre:

 Dibuix Artístic I

 Llenguatge i Pràctica Musical

Triar una matèria entre:

Triar una matèria entre:

Triar una matèria entre:

Triar una entre:

Triar una entre:

 Tutoria  Tutoria
 Religió o Atenció educativa  Religió o Atenció educativa

 

2n de batxillerat

Modalitat Música i Arts  Escèniques

Modalitat Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

 Història de la Filosofia

 Història d’Espanya

 Llengua Castellana i Literatura II

 Llengua Catalana i Literatura II

 Llengua estrangera: Anglès II

 Treball de recerca II

 Història de la Filosofia

 Història d’Espanya

 Llengua Castellana i Literatura II

 Llengua Catalana i Literatura II

 Llengua estrangera: Anglès II

 Treball de recerca II

Triar una entre:

 Dibuix Artístic II

 Història de la Música i de la Dansa

Triar una entre:

 • Cor i tècnica vocal II
 • Literatura dramàtica

 Triar una matèria entre:

Triar una matèria entre:

Triar una entre:

 • Qualsevol matèria de modalitat (algunes s’hauran de fer a distància)
 • Ampliació de Matemàtiques
 • Programació i tractament de dades II
 • Alemany II
 • Francès II
 • Psicologia
 • Arts escèniques II

Triar una entre:

 • Qualsevol matèria de modalitat (algunes s’hauran de fer a distància)
 • Ampliació de Matemàtiques
 • Programació i tractament de dades II
 • Alemany II
 • Francès II
 • Psicologia
 • Arts escèniques II

 Tutoria

 Religió o Atenció educativa

 Tutoria

 Religió o Atenció educativa