Batxillerat d’Arts

1r de batxillerat

Modalitat Música i Arts  Escèniques

Modalitat Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

 Educació Física

 Filosofia

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera

 Treball de recerca I

 Educació Física

 Filosofia

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera

 Treball de recerca I

 Triar una matèria entre:

 Dibuix Artístic I

Triar dues matèries entre:

Triar dues matèries entre:

Triar una entre:

Triar una entre:

 Tutoria  Tutoria
 Religió  Religió

 

2n de batxillerat

Modalitat Música i Arts  Escèniques

Modalitat Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

 Història de la Filosofia

 Història d’Espanya

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua estrangera: Anglès

 Treball de recerca II

 Història de la Filosofia

 Història d’Espanya

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua estrangera: Anglès

 Treball de recerca II

Triar una entre:

 •  Anàlisi Musical II
 •  Arts Escèniques II
 Dibuix artístic II

 Història de la Música i de la Dansa

Triar una entre:

 • Cor i tècnica vocal II
 • Literatura dramàtica

 Triar dues entre:

 • Dibuix Tècnic aplicat a les arts i al disseny II
 • Disseny
 • Fonaments  Artístics
 • Tècniques d’Expressió gràfico-plàstica

Triar una entre:

 • Qualsevol matèria de modalitat
 • Ampliació de Matemàtiques
 • Programació i tractament de dades II
 • Alemany II
 • Francès II
 • Psicologia
 • Arts escèniques II

Triar una entre:

 • Qualsevol matèria de modalitat
 • Ampliació de Matemàtiques
 • Programació i tractament de dades II
 • Alemany II
 • Francès II
 • Psicologia
 • Arts escèniques II

 Tutoria

 Religió

 Tutoria

 Religió