Recuperació de pendents

Codis d’accés als classrooms d’assignatures pendents

ESO

Calendari de la convocatòria de pendents

BATXILLERAT

Calendari de la 1ª convocatòria batxillerat 

Calendari de la  2ª convocatòria batxillerat

Calendari de la 3ª convocatòria batxillerat