Recuperació de pendents

Codis d’accés als classrooms d’assignatures pendents

Calendari de la 1ª convocatòria

Calendari de la  2ª convocatòria

Calendari de la 3ª convocatòria