ESO

En el nostre centre es poden cursar els dos cicles d’ESO.

1r d’ESO

2n d’ESO

Inclou la possibilitat de participar en un Programa Internacional.

3r d’ESO         3r d’ESO PDC

Inclou la possibilitat de participar en un Programa Internacional. Programa de diversificació curricular PDC.

4t d’ESO      4t d’ESO PDC

Programa de diversificació curricular PDC.