ESO

En el nostre centre es poden cursar els dos cicles d’ESO.

1r d’ESO

2n d’ESO

Inclou la possibilitat de participar en un Programa Internacional. Programa de millora d’aprenentatge i rendiment PMAR

3r d’ESO         3r d’ESO PDC

Inclou la possibilitat de participar en un Programa Internacional. Programa de diversificació curricular PDC

4t d’ESO acadèmic i aplicat

Inclou la possibilitat de participar en un programa de reforç de l’aprenentatge per al 4t d’ESO PRAQ