Consell Escolar

Membres del  Consell Escolar:

M. Magdalena Coll Juan, Directora
Victòria Font Jaume, Cap d’estudis
Antònia Ramis Perelló, Secretària
Representant de l’AMIPA: Maria Isabel Llompart Fluxà
Representant de l’Ajuntament: Helena Cayetano Gómez

Representants dels professors:

Catalina Fornari Cunill

Antònia M. Vallespir Anguera

Maria Desamparados Herrera Llopis

Maria de Bonany Barceló Femenies

Rafel Carlos Garcias Llabrés

Francisca Maria Esteva Figuerola

Representants  dels pares:

Isabel Queralt Tárraga

Antònia Dols Ballester

Representant de personal no docent: Bartomeu Morro Oliver

Representants dels alumnes:

Gemma Ripoll Ramon

Josep Muñoz Expósito

Carla Ripoll Villalonga

Comissions del Consell Escolar:

Comissió Econòmica

M Magdalena Coll Juan

Antònia Ramis Perelló

Catalina Fornari Cunill

Isabel Llompart Fluxà

Josep Muñoz Expósito

Comissió Permanent

M Magdalena Coll Juan

Antònia Ramis Perelló

Maria de los Desamparados Herrera Llopis

Gemma Ripoll Ramon

Isabel Queralt Tárraga

Coeducació

M Magdalena Coll Juan

Antònia Ramis Perelló

Xesca Esteva Figuerola