Consell Escolar

Membres del  Consell Escolar:

M. Magdalena Coll Juan, Directora
Victòria Font Jaume, Cap d’estudis
Antònia Ramis Perelló, Secretària
Representant de l’AMIPA: Margarita Verònica Marí Valero
Representant de l’Ajuntament: Helena Cayetano Gómez

Representants dels professors:

Catalina Fornari Cunill

Antònia M. Vallespir Anguera

Maria Desamparados Herrera Llopis

Maria de Bonany Barceló

Rafel Carlos Garcias Llabrés

Francisca Maria Esteva Figuerola

Representants  dels pares:

Maria Isabel Llompart Fluxà

Ysolina de Covadonga Berna Pérez

Representant de personal no docent: Hilda Fernández Otero

Representants dels alumnes:

Rafael Garcia Rybina

Leidy Dayana Silva Cifuentes

Fatimatou Zahrah Massaly Viglianco