AMIPA

APORTACIONS I ACTUACIONS

En aquest apartat podeu veure les aportacions i les actuacions que va fent l’AMIPA al nostre centre; algunes es repeteixen cada any, com la subvenció per la revista, els anuaris, premis als diferents concursos i la col·laboració en les graduacions, i d’altres són puntuals depenent de les necessitats. Ho podeu veure per cursos.

2016-17        2017-18        2018-19        2019-20         2020-21        2021-22      2022-23     2023-24