Models de documents i sol·licituds

Qualsevol sol·licitudnt ha d’estar signada pel representant de la família (Mare, Pare o tutor legal) excepte si l’alumne sol·licitant és major d’edat.

Sol·licitud de còpia d’examen.  Abans de sol·licitar la còpia és necessari concertar cita presencial amb el professor de la matèria.

Sol·licitud de canvi de modalitat

Sol·licitud de baixa d’alumne

Sol·licitud de baixa de matèries superades

Sol·licitud de baixa de mòduls de FP

Model d’instància

Model de reclamació

Model matrícula SOLTES 2n de batxillerat

Recurs d’alçada