Equip Directiu

L’Equip directiu del centre està format per:

MªMagdalena Coll   Directora
MªVictòria Font Cap d’estudis
Maite Tellols Cap d’estudis adjunt 1r i 2n d’ESO
Eulàlia Ferriol Cap d’estudis adjunt 3r i 4t d’ESO
Beatriu Pons Cap d’estudis adjunt de Formació Bàsica i Cicles Formatius
Mabel García Cap d’estudis adjunt de 1r i 2n de batxillerat
Antònia Ramis Secretària