Sortida Son Catlar

Margaret Mercadal Pons

El dia 26 d’octubre l’alumnat de 5è EP va visitar el poblat de Son Catlar.

Els objectius de la sortida al poblat són:

  • Apropar als infants a la Menorca Talaiòtica mitjançant la visita a un dels pobles més importants, descobrint aquells elements més característics d’aquesta cultura tan singular.
  • Aprendre conceptes històrics mitjançant la manipulació i l’observació, des d’una perspectiva arqueològica.
  • Promoure entre els infants la importància del nostre patrimoni, tant cultural com mediambiental.


El poblat de Son Catlar, conté diverses habitacions, cinc talaiots (torres de defensa i control del territori) situats alguns a l’interior i altres continguts en el perímetre de la muralla, i un recinte de taula (edifici religiós).

No coneixem l’inici de l’hàbitat a la zona, però sí que sabem que el poblat acaba la seva existència al final de l’època romana.

És el poblat talaiòtic més gran que es conserva en les Balears. La zona arqueològica té una extensió aproximada de 6 hectàrees i ho circumda una muralla d’aproximament 1 km de longitud. La muralla no té un paràmetre uniforme, sinó que presenta alguns murs i torrasses d’època clàssica apreciables pel diferent tractament de la pedra.

ÀLBUM SORTIDA SON CATLAR 5è