4t d’ESO PDC

ASSIGNATURES
  • Àmbit científic i tecnològic

 Biologia i geologia

 Física i química

 Matemàtiques

 Tecnologia

 Digitalització

  • Àmbit lingüístic

 Geografia i història

 Llengua castellana i literatura

 Llengua catalana i literatura

 Economia i emprenedoria

 Educació en valors cívics i ètics

 Educació física

 Llengua estrangera

 Religió o Atenció educativa

 Tutoria