4t ESO

ASSIGNATURES

 Educació física

 Geografia i història

 Llengua castellana i literatura

 Llengua catalana i literatura

 Llengua estrangera: anglès

 Educació en valors cívics o ètics

 Tutoria

Triar 1 entre:

 Matemàtiques A

 Matemàtiques B

Triar 1 entre:

 Religió 

 Atenció educativa

Triar 1 optativa entre:

 Alemany

 Digitalització (en català o en anglès)

 Economia i emprenedoria

 Expressió artística (en català o en anglès)

 Formació i orientació professional i personal

 Francès

 Llatí

 Música

 Tecnologia

Triar un itinerari:

  • Científic

Triar 2 entre:

 Biologia i geologia

 Física i química

 Tecnologia

  • Humanístic i Social

 Economia i emprenedoria

 Llatí

 

  • Artístic

 Música

 Expressió artística