Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

1r de batxillerat

Itinerari d’Humanitats

Itinerari de Ciències Socials

 Educació Física

 Filosofia

 Llengua Castellana i Literatura I

 Llengua Catalana i Literatura I

 Llengua estrangera: Anglès I

 Treball de recerca de batxillerat I

Educació Física

 Filosofia

 Llengua Castellana i Literatura I

 Llengua Catalana i Literatura I

 Llengua estrangera: Anglès I

 Treball de recerca de batxillerat I

 Llatí I

 Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I

 Història del món contemporani

 Literatura universal

 Economia

 Història del món contemporani

Triar una entre:

Triar una entre:

 Tutoria

 Tutoria

 Religió o Atenció educativa  Religió o Atenció educativa

 

2n de batxillerat  Ciències Socials

Itinerari d’Humanitats

Itinerari de Ciències Socials

 Història de la Filosofia

 Història d’Espanya

 Llengua Castellana i Literatura II

 Llengua Catalana i Literatura II

 Llengua estrangera: Anglès II

 Treball de recerca II

 Història de la Filosofia

 Història d’Espanya

 Llengua Castellana i Literatura II

 Llengua Catalana i Literatura II

 Llengua estrangera: Anglès II

 Treball de recerca II

 Llatí II  Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

 Història de l’Art

Triar una entre:

 Economia i Disseny de models de negoci

 Geografia

Triar una entre:

 • Qualsevol matèria de modalitat (algunes s’hauran de fer a distància)
 • Ampliació de Matemàtiques
 • Programació i tractament de dades II
 • Alemany II
 • Francès II
 • Psicologia
 • Arts escèniques II

Triar una entre:

 • Qualsevol matèria de modalitat (algunes s’hauran de fer a distància)
 • Ampliació de Matemàtiques
 • Programació i tractament de dades II
 • Alemany II
 • Francès II
 • Psicologia
 • Arts escèniques II

 Tutoria

 Religió o Atenció educativa

 Tutoria

 Religió o Atenció educativa