Batxillerat de Ciències

1r de batxillerat

Itinerari Ciències de la Salut

Itinerari Tecnologia i Enginyeria

 Educació Física

 Filosofia

 Llengua Castellana i Literatura I

 Llengua Catalana i Literatura I

 Llengua estrangera I: Anglès I

 Treball de recerca de batxillerat I

Educació Física

 Filosofia

 Llengua Castellana i Literatura I

 Llengua Catalana i Literatura I

 Llengua estrangera I: Anglès I

 Treball de recerca de batxillerat I

 Matemàtiques I  Matemàtiques I

 Física i Química

Triar una entre:

Triar una optativa entre:

Triar una optativa entre:

 Tutoria  Tutoria
 Religió o Atenció educativa  Religió o Atenció educativa

 

2n de batxillerat

Itinerari Ciències de la salut

Itinerari Científico-Tecnològic

 Història de la Filosofia

 Història d’Espanya

 Llengua Castellana i Literatura II

 Llengua Catalana i Literatura II

 Llengua estrangera: Anglès II

 Treball de recerca II

 Història de la Filosofia

 Història d’Espanya

 Llengua Castellana i Literatura II

 Llengua Catalana i Literatura II

 Llengua estrangera: Anglès II

 Treball de recerca II

Triar una matèria entre:

  • Matemàtiques II
  • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

 Matemàtiques II

 Biologia

 Química

 Física

Triar una entre:

Triar una entre:

Triar una entre:

 Tutoria

 Religió o Atenció educativa

 Tutoria

 Religió o Atenció educativa