Batxillerat General

1r batxillerat 

Educació Física

Filosofia

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Catalana i Literatura I

Llengua estrangera I: Anglès

Treball de recerca de batxillerat I

Matemàtiques generals

 Economia, emprenedoria i activitat empresarial

Triar una matèria entre:

 • Economia
 • Literatura Universal
 • Història del Món Contemporani
 • Qualsevol altre matèria de modalitat de qualsevol batxillerat (s’hauria de fer a distància)

Triar una entre:

Tutoria

Religió o Atenció educativa

2n de Batxillerat

 Història de la Filosofia

 Història d’Espanya

 Llengua Castellana i Literatura II

 Llengua Catalana i Literatura II

 Llengua estrangera II: Anglès

 Treball de recerca de batxillerat II

 Ciències generals

 Triar dues matèries entre:

Triar una entre:

 • Qualsevol matèria de modalitat (algunes s’han de fer a distància)
 • Ampliació de Matemàtiques
 • Programació i tractament de dades II
 • Segona llengua estrangera II: Alemany o Francès
 • Psicologia
 • Arts Escèniques II
 • Geologia i Ciències Ambientals

Tutoria

Religió o Atenció educativa