PLEC

El pla lector és un projecte de centre basat en el foment de la lectura i la millora de l’hàbit lector. Està fonamentat en tres eixos: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.
Dedicam un temps diari a 1r i 2n d’ESO al foment de l’hàbit lector i al foment de la competència lectora.

Pla de Lectura