FP Bàsica en Serveis Comercials

CURS   MÒDULS HORES
TOTALS
HORES
SETMANA
1r 3001.Tractament informàtic de dades 255 8
3069.Tècniques bàsiques de marxandatge 195 6
3070.Operacions auxiliars d’emmagatzematge 130 4
3009.Ciències aplicades I 160 5
3011.Comunicació i societat I 160 5
2n 3002.Aplicacions bàsiques d’ofimàtica 220 8
3005.Atenció al client 65 3
3006.Preparació de comandes i venda de productes 110 4
3010.Ciències aplicades II 160 6
3012.Comunicació i societat II 190 7
3072.Formació en centres de treball (pràctiques en l’empresa) 240  

Activitats i notícies relacionades amb el cicle.