Grau Superior Comerç internacional (a distància)

 

CURS  ASSIGNATURA

HORES

TOTALS

HORES

SETMANA*1

1r   0622. Transport internacional de mercaderies 165h 5
  0623. Gestió econòmica i financera de l’empresa 170h 5
  0625. Logística d’emmagatzematge 130h 4
  0179. Anglès 130h 4
  0627. Gestió administrativa del comerç internacional (mòdul en anglès) 185+90h 6+3
  0631. Formació  orientació laboral 90h 3
2n   0822. Sistema d’informació de mercats 80h 4
  0823. Màrqueting internacional 140h 7
  0824. Negociació internacional 85h 4
  0825. Finançament internacional2 120h 6

  0826. Mitjans de pagament internacional(mòdul en anglès)

80+40h 4+2
  0827. Comerç digital internacional 55h 3
  0830. Formació en centres de treball (cal fer-lo de forma presencial) 400h Presencial el curs següent
  0828. Projecte de comerç internacional (cal fer-lo de forma presencial) 40h Presencial el curs següent

*1En ser un cicle a distància, les hores setmanals són flexibles

Màxim es pot matricular de 1000h cada curs.

* El primer curs és transversal (igual) al cicle de Transport i logística.

* Hi ha la possibilitat de matricular-se de mòduls de 1r i de 2n alhora, excepte:

2 Finançament internacional: cal haver superat Gestió econòmica i financera de l’empresa

3 Mitjans de pagament internacional: cal haver superat Gestió administrativa del comerç internacional

Activitats i notícies relacionades amb el cicle.