Cita prèvia

La matrícula del curs 2024-2025 és presencial.

Cal sol·licitar cita prèvia seleccionant el curs en el qual us voleu matricular. S’ha de fer la reserva d’hora amb el nom de l’alumne.

La cita prèvia està activa per l’alumnat del centre. S’activarà per l’alumnat NOU quan s’hagin publicat les llistes d’alumnat admès.