2n ESO

ASSIGNATURES

 Educació Física

 Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

 Física i Química

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera: Anglès

 Matemàtiques

Tecnologia i digitalització (en català o en anglès)

 Religió o Atenció educativa

 Tutoria

Una de les següents:

 Alemany

 Consum responsable

 Cooperació i serveis a la comunitat

 Cultura clàssica I o Cultura clàssica II

 Francès

 Igualtat de gènere

 Recursos digitals I o II