Orientació acadèmica i professional per famílies

A l’apartat de Orientació per a alumnat, trobareu la informació que tutors, orientadores i caps d’estudis vos han explicat a classe sobre:

  • Possibles itineraris des de cada curs: optatives, FP, batxillerat, estudis de règim especial, universitat…
  • Criteris de promoció i titulació
  • Informació sobre proves d’accés a FP, PBAU…
  • Informació sobre les activitats d’orientació acadèmica i professional que feim al centre

A continuació també vos deixam informacions per a l’orientació acadèmica i professional com són vídeos, xerrades o fires:

I informació sobre dates a destacar dels processos d’admissió i/o inscripció a proves, en el territori de les Illes Balears. En alguns casos, encara surten les dates del curs passat, és perquè encara no ha sortit la convocatòria d’enguany. A mesura que surtin les convocatòries, s’actualitzarà la informació.