Orientació acadèmica i professional

Als següents enllaços trobareu la informació que tutors, orientadores i caps d’estudis vos han explicat a classe sobre:

  • Possibles itineraris des de cada curs: optatives, FP, batxillerat, estudis de règim especial, universitat…
  • Criteris de promoció i titulació
  • Informació sobre proves d’accés a FP, PBAU…
  • Informació sobre les activitats d’orientació acadèmica i professional que feim al centre

Orientació acadèmica i professional a 3r d’ESO

Orientació acadèmica i professional a 4t d’ESO

Orientació acadèmica i professional  FP

Orientació acadèmica i professional a Batxillerat

Orientació acadèmica i professional a Batxillerat (especial Arts)

Trobareu més informació acadèmica, xerrades i dates a destacar dels processos d’admissió a l’apartat d’orientació per a famílies.